https://www.pbrijnland.nl/uploads/images/page_images/home_image.jpg

Bouwadvies op maat

Projectburo Rijnland bv uit Bodegraven is een bouwkundig adviesburo voor de gehele bouwsector. Wij bereiden uw bouwprojecten voor en begeleiden deze van initiatief tot uitvoering. Ook voor de beheerperiode daarna verzorgen wij de meerjarenonderhoudsplanning. Onze zakelijke dienstverlening kenmerkt zich door een nuchtere aanpak waarbij maatwerk in advisering een voorwaarde is.

Het totale dienstenpakket bestaat globaal uit advisering bij:

  • Nieuwbouw
  • Verbouw
  • Beheer en onderhoud
  • Calculatie
  • Toezicht
  • Directievoering