Nieuwbouw, verbouw en uitbreiding in de utiliteitsbouw

Voor de nieuwbouw, verbouw en uitbreidingsplannen van kantoren, winkels en bedrijfsruimten verzorgen wij vanaf initiatief tot en met de uitvoeringsbegeleiding de bouw van uw bedrijfspand.

Als een locatiekeuze is gemaakt dan wel het besluit tot uitbreiding/verbouw is genomen, kunnen wij zowel bouwkundig als kostentechnisch het Programma Van Eisen met u samenstellen en vertalen in basisdocumenten voor de besluitvorming.

Een speciaal traject is de voorbereiding casco verbouw van winkels en supermarkten. Voor een groot winkelbedrijf in Nederland verzorgen wij de voorbereiding van diverse filialen in het midden van het land.

De navolgende zaken kunnen wij voor u verzorgen:

 • bestemmingsplanonderzoek
 • ontwerp op basis van uw wensen (evt. i.c.m. architect)
 • stichtingskosten analyse
 • aanvraag omgevingsvergunning bouwen
 • ruimtelijke onderbouwing
 • uitwerken gehele bouwplan
 • aanvraag milieuvergunning
 • berekeningen daglicht/ventilatie e.d.
 • duurzaamheidstoets zgn. BENG-berekeningen
 • aanbestedingsbegeleiding
 • tekenen constructie, fundering, betonwerk, staal e.d.
 • kostenraming/kostenbegeleiding
 • overleg gemeente
 • uitvoeringsbegeleiding

Voor diverse bedrijven en beleggingsmaatschappijen hebben wij de huisvestingsproblemen opgelost in de vorm van een bouwvoorbereiding voor nieuwbouw of een uitbreiding van de bestaande locatie.