Nieuwbouw, verbouw en uitbreiding in de woningbouw

Projectburo Rijnland kan zorgdragen voor het gehele traject van initiatief tot en met de opleveringsbegeleiding van nieuw te bouwen (vrijstaande) woningen. Ook ondersteuning bij verbouw- en uitbreidingsplannen in de woningbouw is onderdeel van ons dienstenpakket.

De navolgende zaken kunnen wij voor u verzorgen:

 • bestemmingsplanonderzoek
 • ontwerp op basis van uw wensen (evt. i.c.m. architect)
 • aanvraag omgevingsvergunning bouwen
 • berekeningen daglicht/ventilatie e.d.
 • duurzaamheidstoets zgn BENG-berekeningen 
 • aanbestedingsbegeleiding
 • tekenen constructie, fundering, betonwerk staal e.d.
 • ruimtelijke onderbouwing
 • kostenraming/kostenbegeleiding
 • overleg gemeente
 • uitvoeringsbegeleiding

Wij zijn u behulpzaam bij de tocht door het doolhof van wet- en regelgeving die rondom het bouwproces van kracht is.