Meerjaren onderhoudsplanning

Een meerjaren onderhoudsplanning heeft tot doel inzicht te geven in de te verwachten onderhoudsbehoefte van een pand. De planning is een beleidsinstrument voor de gebouwbeheerder op basis waarvan het onderhoudsbudget vastgesteld wordt. Aangezien het een prognose betreft, wordt altijd in de praktijk bezien of de geplande onderhoudsactiviteiten daadwerkelijk op dat moment en op die manier moeten worden uitgevoerd.

De planperiode bedraagt veelal 10 jaar, maar is soms ook langer. Voor een optimaal gebruik moet de planning regelmatig geactualiseerd worden.

De werkwijze voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning is als volgt:

 • Opname ter plaatse om de huidige kwaliteit / conditiescore van de aanwezige materialen vast te stellen
 • Bepalen onderhoudsacties
 • Bepalen cycli, startjaren en eenheidsprijzen
 • Berekenen hoeveelheden

Onze opdrachtgevers zijn:

 • Vereniging van Eigenaren (VvE)
  voor het collectieve deel van het onderhoud 
  (exterieur en alg. ruimten)
 • Woningbouwverenigingen
  appartementen, eengezinswoningen
 • Overheden
  zwembaden, scholen
 • Schoolbesturen
  binnen- en buitenonderhoud is volledig voor rekening van de schoolverenigingen
 • Kerkbesturen
  bij Rijksmonument: inclusief subsidieaanvraag