Onderhoudsbeheer scholen

Voor diverse schoolverenigingen verzorgen wij het maken van de meerjarenonderhoudsplanningen voor het totale onderhoud, zowel extrieur als interieur. Daarnaast kunnen wij de gehele voorbereiding en begeleiding van de noodzakelijke onderhouds- , verbouwings- en uitbreidingswerkzaamheden ter hand nemen. Dus het complete Beheer en Onderhoud van de gebouwen en het terrein. 

Ook adviseren wij in de mogelijkheden in het kader van duurzaamheid, binnenklimaat en gebruik van diverse subsidieregelingen.