Onderhoudsbeheer woningbouw

Een van de belangrijkste diensten van Projectburo Rijnland bv is het beheer, onderhoud en renovatie van gebouwen in de (sociale) woningbouw. Afhankelijk van het project wordt in overleg met de opdrachtgever vooraf een werkwijze vastgesteld. Naast onderzoek naar de bouwkundige staat, wordt eveneens de energetische kwaliteit van de woning beoordeeld.

Techniek en duurzaamheid gaan inmiddels hand in hand bij de voorbereiding van eventuele ingrepen. Ook het aspect van levensloopbestendigheid van de woningen / complexen wordt desgewenst belicht.

De projectmatige aanpak omvat veelal deze onderdelen

Voorbereiding:

 1. Buiten- en binnenopname complex
 2. Schrijven inspectierapport
  1. Advies noodzakelijk onderhoud
  2. Advies verbetering duurzaamheid
  3. Advies mogelijke planverbeteringen
 3. Opstellen kostenraming van de ingreep
 4. Aansturen benodigd specialistisch onderzoek
 5. Overleg met opdrachtgever over bevindingen en verder planverloop

Bouwvoorbereiding:

 1. Schrijven (stabu) bestek of technische omschrijving
 2. Opstellen directiebegroting
 3. Maken bestektekeningen
 4. Begeleiden aanbesteding
 5. Maken benodigde uitvoeringsstukken
 6. Toezicht- en directievoering tijdens uitvoering
 7. Oplevering en revisiebescheiden