Kostenbegeleiding en calculatie

U wilt in elke fase van uw project weten waar u aan toe bent? Niet alleen bewaking van de kosten is hiervoor van groot belang, maar indien nodig ook een actieve bijsturing.

Onze kostendeskundigen stellen ramingen en begrotingen op voor alle fasen van het bouwproces. Dat varieert van grove schattingen in een haalbaarheidsstudie tot meer gedetailleerde elementenramingen op niveau 2 en 3 van de NEN 2634 in de ontwerpfase en gedetailleerde begrotingen in de bouwvoorbereidings- en realisatiefase.

Wij verzorgen ook complete inschrijfbegrotingen voor derden.